3. trieda – Mravčeky

mravec

Pani učiteľky: Valéria Gánociová, Eva Sopková

Vekové zloženie:  4 – 6 ročné deti