4. trieda – Včielky

vcielka

Pani učiteľky: Mgr. Ingrid Morvayová, Petronela Jurtinusová

Vekové zloženie: 5 – 6 ročné deti