Rada školy

Zloženie Rady školy pri MŠ Moldavská 23, Košice:

  1. Danka Karchňaková  – zástupca pedagogických zamestnancov – predseda          
  2. Alžbeta Slezáková – zástupca nepedagogických zamestnancov
  3. JUDr. Ing. Ján Michalov   –  zástupca rodičov
  4. Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová PhD.  – zástupca rodičov
  5. Mgr. Marcel Vrchota – zástupca zriaďovateľa
  6. Ing. Ján Varga – zástupca zriaďovateľa
  7. Mgr. Patrícia Helfenová – zástupca zriaďovateľa