Prerušenie prevádzky – havarijný stav

Riaditeľka materskej školy Vám týmto oznamuje, že v dňoch

od 11.10.2022 /utorok/ – do 14.10.2022 /piatok/

bude prevádzka školy prerušená z dôvodu opravy havarijného stavu – prasknuté potrubie teplej vody.

Deti majú možnosť navštevovať Materskú školu Muškátovu, kde budú učiť naše pani učiteľky v samostatnej triede.

Deti je potrebné na náhradnú MŠ nahlásiť u triednych učiteliek alebo u riaditeľky školy.

Riadna prevádzka začína pondelok 17.10.2022

Za porozumenie ďakujem.