Category "Nezaradené"

20apr2023

Od  24.4.2023 / pondelok/ –  do 28.4.2023/piatok/

VEĽKOKAPACITNÝ KONTAJNÉR BUDE PRISTAVENÝ NA ŠKOLSKOM DVORE 

AJ PRE VEREJNOSŤ /povedzte to Vašim susedom/

Vyprázdnite svoje pivnice a kancelárie,  a spoločne vyzbierajme čo najviac.

Prosíme, aby ste papier prinášali až v daný týždeň a hádzali ho rovno do kontajnéra.

Môžete  k bráne pristaviť aj auto a papier vyložiť rovno z neho.

ĎAKUJEME.                                             VAŠE DETI A KOLEKTÍV

6apr2023

Veľkonočné prázdniny – zátvor materskej školy

od 6.4.2023 – do 11.4.2023

Riadna prevádzka materskej školy začína 12.4.2023.

Pripomínam fotenie detí 13.4.2023.

Prajem Vám krásne prežitie Veľkonočných sviatkov.

Riaditeľka školy

2mar2023

Oznámenie o termíne a podmienkach  zápisu detí do MŠ

Termín zápisu : 2.5.2023– 4.5.2023

2.5.2023 – utorok              8.00 h   –   14.00

3.5.2023 – streda               13.00 h –  17.00 h

4.5.2023 – štvrtok             10.00 h –  12.00 h

Miesto: MŠ Moldavská cesta 23, Košice – riaditeľňa školy

Príďte  na zápis aj  s dieťaťom /ak to bude možné/- navzájom sa spoznáme 🙂

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa k nahliadnutiu a skontrolovaniu údajov.

Možnosti podania žiadosti:

– osobne v čase zápisu, s vyplneným tlačivom Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

– mailom – naskenovú žiadosť

–  poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy (v čase konania zápisu)

Žiadosť si môžete vytlačiť,

alebo si ju môžete vyzdvihnúť v našej MŠ pred zápisom, alebo vypísať inú žiadosť, ktorá však musí obsahovať všetky potrebné údaje.

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti predložia riaditeľke školy

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy.  Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy je potvrdenie  o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

2. Na predprimárne vzdelávanie v materskej  škole sa prijímajú deti narodené do 31.8.2021.

3. Pre deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku do k 31.8.2023 je predprimárne vzdelávanie povinné.

4. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

 • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
 • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska,
 • deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku do 31.8.2023
 • súrodencov detí navštevujúcich materskú školu.
 • deti, ktoré  v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2023 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2023.

Mgr. Jana Kováčová

                                                                                                                         Riaditeľka MŠ

17feb2023

JARNÉ  PRÁZDNINY

 od 6.3.2023  – do 10.3.2023

Riadna prevádzka začína 13.3.2023

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa  vám riaditeľka  školy oznamuje, že

v tomto termíne bude naša materská škola bude  zatvorená.

 Prosíme  rodičov, aby svoje dieťa   prihlásili alebo odhlásili  na pobyt v náhradnej Materskej škole Humenská počas jarných prázdnin

najneskôr do 22.2.2023  triednym učiteľkám.

Ďakujem.

Riaditeľka školy

6feb2023

PROSÍME,  POMÔŽTE  NAŠEJ ŠKÔLKE

DARUJTE SVOJIM DEŤOM 2%  DANE

AK MÔŽETE, POPROSTE AJ KOLEGOV, SUSEDOV, PRIATEĽOV, STARÝCH RODIČOV……  🙂

POSTUP:

 1. SZČO – poukážu 2℅ spolu s daňovým priznaním do 31.3.

IČO: 173196170632

Obchodné meno/názov/: SRRZ- RZ pri Materskej škole

 • ZAMESTNANCI  –   Vyplnené tlačivo na 2% spolu s potvrdením o zaplatení dane je potrebné prinesť do materskej školy alebo odniesť na príslušný daňový úrad  do 30.4.

VAŠE PENIAZE NÁM VEĽMI POMÔŽU A SPOLOČNE ZLEPŠÍME PROSTREDIE A VYBAVENIE ŠKÔLKY  PRE VAŠE DETI J

TLAČIVÁ SÚ NA WEB STRÁNKE ALEBO AJ U TRIEDNYCH UČITELIEK. 

                                                                    ĎAKUJEME Kolektív MŠ a deti

                                            

28nov2022

Pozvánka pre všetkých rodičov na vianočné vystúpenie detičiek.

Termíny vianočných besiedok:

14.12. streda      1.tr. – lienky o 15,30

                             3.tr. – mravčeky o 16,00

15.12.  štvrtok   2.tr. – motýliky o 15,30                            

                              4.tr. – včielky    o 16,00 

Všetky vystúpenia budú v jedálni.   

28nov2022

 VEĽKÝ MIKULÁŠSKY DEŇ

8.12.2022

Deti si môžu ráno priniesť Mikulášske čiapočky, čertovské rožky, anjelikov, oblečenie…..

O 10,00  hod.     Divadelné predstavenie  divadlo Sarus

                            Rozprávka „Snehuliak“

                            Privolanie Mikuláša a rozdávanie balíčkov

 O 11,00 hod.     Fotenie s Mikulášom

Každá trieda bude mať spoločnú fotografiu s Mikulášom – 1,50 €

Fotograf vyrobí toľko fotiek, koľko detí bude na fotke.

Odfotíme aj každé dieťa /momentku/ pri preberaní balíčka od Mikuláša – fotka  – 1,50 €

Kto nemá záujem o spoločnú fotku a sólo fotku, prosím nahlásiť to triednym učiteľkám.

Vstupné a balíčky budú zaplatené z triedneho fondu.

13okt2022

HURÁ – IDEME NA VÝLET!

Budeme sledovať zvieratká, ako sa mení les na jeseň, zahráme sa.

KDE:  ZOO

KEDY: 18.10.2022 – utorok o 8.45 hod.(po desiate)

KTO: motýliky, mravčeky, včielky ( 2.3.4. trieda)

AKO: autobusom (súkromná autobusová doprava )

ČO SI VEZMEM:

 • vak
 • malú desiatu
 • fľašu s pitím
 • hygienické vreckovky
 • vhodné oblečenie do prírody

ZA KOĽKO: 5 € ( zaplatiť triednym učiteľkám )

             3,-eur autobus + 2,-eur vstupné

Keď bude nepriaznivé počasie ( dážď ), výlet sa zruší.

10okt2022

Riaditeľka materskej školy Vám týmto oznamuje, že v dňoch

od 11.10.2022 /utorok/ – do 14.10.2022 /piatok/

bude prevádzka školy prerušená z dôvodu opravy havarijného stavu – prasknuté potrubie teplej vody.

Deti majú možnosť navštevovať Materskú školu Muškátovu, kde budú učiť naše pani učiteľky v samostatnej triede.

Deti je potrebné na náhradnú MŠ nahlásiť u triednych učiteliek alebo u riaditeľky školy.

Riadna prevádzka začína pondelok 17.10.2022

Za porozumenie ďakujem.