VEĽKÝ MIKULÁŠSKY DEŇ

 VEĽKÝ MIKULÁŠSKY DEŇ

8.12.2022

Deti si môžu ráno priniesť Mikulášske čiapočky, čertovské rožky, anjelikov, oblečenie…..

O 10,00  hod.     Divadelné predstavenie  divadlo Sarus

                            Rozprávka „Snehuliak“

                            Privolanie Mikuláša a rozdávanie balíčkov

 O 11,00 hod.     Fotenie s Mikulášom

Každá trieda bude mať spoločnú fotografiu s Mikulášom – 1,50 €

Fotograf vyrobí toľko fotiek, koľko detí bude na fotke.

Odfotíme aj každé dieťa /momentku/ pri preberaní balíčka od Mikuláša – fotka  – 1,50 €

Kto nemá záujem o spoločnú fotku a sólo fotku, prosím nahlásiť to triednym učiteľkám.

Vstupné a balíčky budú zaplatené z triedneho fondu.