Zvýšenie poplatkov v MŠ

Od 1.1.2023 sa zvýšili poplatky za materskú školu aj školskú jedáleň.

Posielam odkaz na webové sídlo mesta, kde je VZN č. 237 zverejnené:  https://www.kosice.sk/vzn/237

Mgr. Jana Kováčová

riaditeľka MŠ