1. trieda – Lienky

lienka

Pani učiteľky: Mgr. Jana Kováčová,Mgr. Helena Čižmárová, Iveta Vágnerová

Vekové zloženie: 2 – 3 ročné deti