Materská škola

O nás

Materská škola na Moldavskej ulici 23 v Košiciach sa nachádza na sídlisku Terasa. Je postavená medzi blokmi, takže nás nie je vidieť zo žiadnej hlavnej cesty, čomu sa veľmi tešíme, lebo tu máme tichučké, bezpečné a pekné prostredie na hru, učenie a odpočinok. Materská škola je štátna, zriaďovateľom je Mesto Košice. Máme 4 triedy pre deti vo veku od 2 do 6 rokov a pre deti s odloženou povinnou dochádzkou do ZŠ. Poskytujeme celodennú výchovu a vzdelávanie, ktorú zabezpečuje 9 kvalifikovaných, šikovných a milých učiteliek, ktoré pripravujú deťom množstvo podnetov, hier a aktivít, ktorými rozvíjajú všetky oblasti ich osobnosti.

skolka

O detičky sa starajú

riaditeľka:Mgr. Jana Kováčová
učiteľky:Mgr. Čižmárová Helena
Mgr. Szalontayová Ingrid
Jurtinusová Petronela
Vágnerová Iveta
Karchňaková Danka
Gánociová Valéria
Sopková Eva
Vargová Jozefína
hospodárka školy:Slezáková Alžbeta
upratovačka:Stodolová Marta
upratovačka:Seidlová Monika
upratovačka:Lisá Monika
vedúca ŠJ:Biskupová Marta
hlavná kuchárka:Vojtechovská Gabriela
pracovníčka v prevádzke:Ferencová Viera