Rodičovské združenie

 

Rodičovské združenie je členom občianskeho združenia – Slovenská rada rodičovských združení – SRRZ

 

Zloženie Rady rodičovského združenia školy v šk. roku 2022/23

Štatutár:                    Katarína Kliková                                                (zástupca 1.triedy)

Tajomník:                  Mgr. Kristína Tarabčáková                                 (zástupca 4.triedy)

Hospodár:                 JUDr. Ivana Lešková                                          (zástupca 1.triedy)

Člen:                           Anna Bajusová                                                 (zástupca 3.triedy)

                                    Ing. Adriána Michalovová                               (zástupca 3.triedy) 

                                     PhDr. Gagriela Mutafová                               (zástupca 2.triedy)

                                     Kristína Slezáková                                          (zástupca 4.triedy)

                                     Lenka Petrovská                                             (zástupca 2.triedy)

STANOVY NA STIAHNUTIE