2. trieda – Motýliky

motyl

Pani učiteľky: Danka Karchňaková, Jozefína Vargová

Vekové zloženie: 3 – 4 ročné deti