Denný program

Lienky a motýliky

 

              

06.00 – 07.00hry a hrové činnosti v zbernej triede
07.00 – 08.25

hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné

cvičenia,činnosti zabezpečujúce životosprávu/ osobná hygiena/

08.25 – 08.45

činnosti zabezpečujúce     životosprávu      

/stolovanie, stravovanie – desiata /

08.45 – 11.00

hry a hrové činnosti, edukačné aktivita, pohybové a relaxačné

cvičenia, pobyt vonku

11.00 – 11.45

činnosti zabezpečujúce životosprávu /osobná hygiena, stolovanie,

stravovanie – obed/

11.45 – 14.30

činnosti zabezpečujúce životosprávu

/osobná hygiena, odpočinok/

14.30 – 14,50

činnosti zabezpečujúce     životosprávu /osobná hygiena, stolovanie,

stravovanie – olovrant/

15.00 – 16.20

hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné

cvičenia, pobyt vonku, činnosti zabezpečujúce životosprávu

/osobná hygiena/

16.20 – 17.00hry a hrové činnosti, pobyt vonku, zberná trieda – 3.tr.

 

 

Mravčeky a včielky

 

06.00 – 07.00hry a hrové činnosti v zbernej triede
07.00 – 8.45

hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné

cvičenia, činnosti zabezpečujúce životosprávu/ osobná hygiena

08.45 – 9.00

činnosti zabezpečujúce životosprávu

/stolovanie, stravovanie – desiata/

9.00 – 11.30

hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a

relaxačné cvičenia, pobyt vonku

11.30 – 12.15

činnosti zabezpečujúce životosprávu

/osobná hygiena,stolovanie, stravovanie – obed/

12.15 – 14.20

činnosti zabezpečujúce životosprávu

/osobná hygiena – odpočinok/

14.20 – 14.40

činnosti zabezpečujúce životosprávu

/osobná hygiena, stolovanie, stravovanie – olovrant/

14.40 – 16.20

hry a hrové činnosti, edukačná aktivita,

pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku

16.20 – 17.00hry a hrové činnosti, pobyt vonku, zberná trieda – 3.tr