Darovanie 2 % z dane

PROSÍME,  POMÔŽTE  NAŠEJ ŠKÔLKE

DARUJTE SVOJIM DEŤOM 2%  DANE

AK MÔŽETE, POPROSTE AJ KOLEGOV, SUSEDOV, PRIATEĽOV, STARÝCH RODIČOV……  🙂

POSTUP:

  1. SZČO – poukážu 2℅ spolu s daňovým priznaním do 31.3.

IČO: 173196170632

Obchodné meno/názov/: SRRZ- RZ pri Materskej škole

  • ZAMESTNANCI  –   Vyplnené tlačivo na 2% spolu s potvrdením o zaplatení dane je potrebné prinesť do materskej školy alebo odniesť na príslušný daňový úrad  do 30.4.

VAŠE PENIAZE NÁM VEĽMI POMÔŽU A SPOLOČNE ZLEPŠÍME PROSTREDIE A VYBAVENIE ŠKÔLKY  PRE VAŠE DETI J

TLAČIVÁ SÚ NA WEB STRÁNKE ALEBO AJ U TRIEDNYCH UČITELIEK. 

                                                                    ĎAKUJEME Kolektív MŠ a deti