Category "Nezaradené"

6mar2024

Riaditeľstvo MŠ Moldavská cesta 23 oznamuje rodičom, že

na školský rok 2024/2025

sa uskutoční v termíne

od 2.5.2024 – 6.5.2024

v čase

Miesto: MŠ Moldavská cesta 23, Košice – riaditeľňa školy

Príďte  na zápis aj  s dieťaťom /ak to bude možné/- navzájom sa spoznáme😊

Možnosti podania žiadosti:

– osobne v čase zápisu, s vyplneným tlačivom Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy,    ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

– mailom – oskenovú žiadosť (v čase konania zápisu)

–  poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy (v čase konania zápisu)

Žiadosť je na stránke školy v časti tlačivá, alebo si ju môžete vyzdvihnúť v našej MŠ pred zápisom, alebo vypísať inú žiadosť, ktorá však musí obsahovať všetky potrebné údaje.

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti predložia riaditeľke školy – tlačivo je dostupné v časti tlačivá

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy.  Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy je potvrdenie  o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

2. Na predprimárne vzdelávanie v materskej  škole sa prijímajú deti narodené do 31.8.2022.

3. Pre deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku do k 31.8.2024 je predprimárne vzdelávanie povinné.

4. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.

5. Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole má od školského roku 2024/2025 dieťa, ktoré dovŕši štvrtý rok veku do 31.8.2024. Právo na prijatie sa uplatňuje podaním žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie riaditeľovi spádovej materskej školy.v čase zápisu, ktorý bol odsúhlasený zriaďovateľom.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

 – deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

 – deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska dieťaťa,

 – deti, ktoré majú právo na prijatie, podľa miesta trvalého bydliska dieťaťa,

 – deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku do 31.8.2024

 – súrodencov detí navštevujúcich materskú školu.

 – deti, ktoré  v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2024 dovŕšia 3 roky       veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2024.

   Mgr. Jana Kováčová

                                                                                                                         Riaditeľka MŠ

6feb2024

DARUJTE SVOJIM DEŤOM 2%  DANE

AK MÔŽETE, POPROSTE AJ KOLEGOV, SUSEDOV, PRIATEĽOV, STARÝCH RODIČOV……  🙂

 –  vyplnené tlačivo na 2%  /nájdete nižšie/

                  +

 –  potvrdenie o zaplatení dane /dáva zamestnávateľ/

je potrebné priniesť do materskej školy alebo odniesť na príslušný daňový úrad  do 30.4.

VAŠE PENIAZE NÁM VEĽMI POMÔŽU A SPOLOČNE ZLEPŠÍME PROSTREDIE A VYBAVENIE ŠKÔLKY  PRE VAŠE DETI 😊

TLAČIVÁ SÚ AJ U TRIEDNYCH UČITELIEK

ĎAKUJEME 😊😊💕

                                   KOLEKTÍV MŠ  A VAŚE DETI

31aug2023

Pokyny:

1. V pondelok 4.9.2023 budú v prevádzke všetky triedy od 6,30.

2. Od utorka 5.9.2023 bude od 6,30 v prevádzke len zberná trieda – 3. trieda, ostatné triedy od 7,00.

3. Pre všetky deti musia rodičia podpísať vyhlásenie o bezinfekčnosti – tlačivo bude pripravené.

4. Deti z 1. triedy budú v rámci adaptácie prvý týždeň v materskej škole len do 12,00.

5. Ráno je potrebné prísť do 7,50 – všetky deti.

6. Rodičia opúšťajú budovu najneskôr o 8,00.

7. Všetky potrebné dokumenty na podpis dostanete od triednych učiteliek – potrebné vrátiť podpísané ešte v daný deň.

8. Rodičovské združenie bude vo štvrtok 7.9.2023 o 15,30 – Vaša účasť je potrebná. Deti je potrebné vybrať z materskej školy pred rodičovským združením, nie je vhodné aby boli v triede s rodičom.

9. Ak príde pre dieťa iná osoba ako rodič, je potrebné vypísať splnomocnenie na preberanie detí – prístupné na stránke v časti tlačivá.

Prajem všetkým bezproblémový a veselý začiatok školského roka.

Riaditeľka školy

Jana Kováčová

20jún2023

Vážení rodičia,

Mesto Košice je zriaďovateľom 34 základných škôl, 56 materských škôl a 5 základných umeleckých škôl. Záleží nám na ich kvalite a ďalšom rozvoji. Z tohto dôvodu Vás chceme požiadať o vyplnenie dotazníka spokojnosti so školou, ktorú Vaše dieťa navštevuje. Výsledky tohto prieskumu prispejú k zlepšeniu jednotlivých aspektov našich škôl. Dotazník je anonymný, aktívny bude do 2.7.2023 a jeho vyplnenie Vám zaberie maximálne 10 minút. Za vyplnenie dotazníka Vám vopred ďakujeme.

Link na vyplnenie dotazníka:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OOdUNpiDx06XDU8ASYgmX9_hXXk20xBAl1RY6Du0andUNEZCNlZCTVhVSDJQMFZENFhPMEhNMThTTS4u

S pozdravom

——————–

PhDr. Silvia Sviatková

oddelenie školstva

02_logo_KE_horizontalne_inverzne

6jún2023

Riaditeľka MŠ Moldavská cesta 23 Vám týmto oznamuje, že rozhodnutia sa budú rozdávať

dňa 8.6.2023 – štvrtok, od 13,00 – do 16,00. /zadný vchod, tak ako bol zápis/

Je potrebná osobná účasť obidvoch rodičov – zákonných zástupcov.

V prípade, ak Vám termín nevyhovuje volajte a dohodneme sa.

0907 900 124

Ďakujem.

Kováčová Jana, riaditeľka MŠ

2jún2023

5.júna – pondelok

 Vymaľuj si škôlku

Rôzne techniky – maľovanie kamienkov, ….  

6.júna – utorok

Divadlo Babadlo – Ako psíček a mačička……

(vstupné hradí materská škola)

7.júna – streda

Výlet autobusom k Hornádu na Jazere – len 2.3.4. trieda

Výlet 1.tr. – potulky po sídlisku

/ detaily výletu  spresníme počas týždňa  podľa počasia/

8.júna – štvrtok

Bosonohá oplympiáda – športové  a zábavné dopoludnie

(obliecť deti športovo)

9.júna – piatok

Hry s padákom + zmrzlina + diskotéka

(pôjdeme všetci na malinkú zmrzlinku)

                                                        Všetko najlepšie  našim detičkám 

20apr2023

Od  24.4.2023 / pondelok/ –  do 28.4.2023/piatok/

VEĽKOKAPACITNÝ KONTAJNÉR BUDE PRISTAVENÝ NA ŠKOLSKOM DVORE 

AJ PRE VEREJNOSŤ /povedzte to Vašim susedom/

Vyprázdnite svoje pivnice a kancelárie,  a spoločne vyzbierajme čo najviac.

Prosíme, aby ste papier prinášali až v daný týždeň a hádzali ho rovno do kontajnéra.

Môžete  k bráne pristaviť aj auto a papier vyložiť rovno z neho.

ĎAKUJEME.                                             VAŠE DETI A KOLEKTÍV

6apr2023

Veľkonočné prázdniny – zátvor materskej školy

od 6.4.2023 – do 11.4.2023

Riadna prevádzka materskej školy začína 12.4.2023.

Pripomínam fotenie detí 13.4.2023.

Prajem Vám krásne prežitie Veľkonočných sviatkov.

Riaditeľka školy

2mar2023

Oznámenie o termíne a podmienkach  zápisu detí do MŠ

Termín zápisu : 2.5.2023– 4.5.2023

2.5.2023 – utorok              8.00 h   –   14.00

3.5.2023 – streda               13.00 h –  17.00 h

4.5.2023 – štvrtok             10.00 h –  12.00 h

Miesto: MŠ Moldavská cesta 23, Košice – riaditeľňa školy

Príďte  na zápis aj  s dieťaťom /ak to bude možné/- navzájom sa spoznáme 🙂

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa k nahliadnutiu a skontrolovaniu údajov.

Možnosti podania žiadosti:

– osobne v čase zápisu, s vyplneným tlačivom Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

– mailom – naskenovú žiadosť

–  poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy (v čase konania zápisu)

Žiadosť si môžete vytlačiť,

alebo si ju môžete vyzdvihnúť v našej MŠ pred zápisom, alebo vypísať inú žiadosť, ktorá však musí obsahovať všetky potrebné údaje.

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti predložia riaditeľke školy

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy.  Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy je potvrdenie  o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

2. Na predprimárne vzdelávanie v materskej  škole sa prijímajú deti narodené do 31.8.2021.

3. Pre deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku do k 31.8.2023 je predprimárne vzdelávanie povinné.

4. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

  • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska,
  • deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku do 31.8.2023
  • súrodencov detí navštevujúcich materskú školu.
  • deti, ktoré  v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2023 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2023.

Mgr. Jana Kováčová

                                                                                                                         Riaditeľka MŠ

17feb2023

JARNÉ  PRÁZDNINY

 od 6.3.2023  – do 10.3.2023

Riadna prevádzka začína 13.3.2023

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa  vám riaditeľka  školy oznamuje, že

v tomto termíne bude naša materská škola bude  zatvorená.

 Prosíme  rodičov, aby svoje dieťa   prihlásili alebo odhlásili  na pobyt v náhradnej Materskej škole Humenská počas jarných prázdnin

najneskôr do 22.2.2023  triednym učiteľkám.

Ďakujem.

Riaditeľka školy