Dotazník spokojnosti

Vážení rodičia,

Mesto Košice je zriaďovateľom 34 základných škôl, 56 materských škôl a 5 základných umeleckých škôl. Záleží nám na ich kvalite a ďalšom rozvoji. Z tohto dôvodu Vás chceme požiadať o vyplnenie dotazníka spokojnosti so školou, ktorú Vaše dieťa navštevuje. Výsledky tohto prieskumu prispejú k zlepšeniu jednotlivých aspektov našich škôl. Dotazník je anonymný, aktívny bude do 2.7.2023 a jeho vyplnenie Vám zaberie maximálne 10 minút. Za vyplnenie dotazníka Vám vopred ďakujeme.

Link na vyplnenie dotazníka:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OOdUNpiDx06XDU8ASYgmX9_hXXk20xBAl1RY6Du0andUNEZCNlZCTVhVSDJQMFZENFhPMEhNMThTTS4u

S pozdravom

——————–

PhDr. Silvia Sviatková

oddelenie školstva

02_logo_KE_horizontalne_inverzne