Postup pri darovaní 2%

DARUJTE SVOJIM DEŤOM 2%  DANE

AK MÔŽETE, POPROSTE AJ KOLEGOV, SUSEDOV, PRIATEĽOV, STARÝCH RODIČOV……  🙂

 –  vyplnené tlačivo na 2%  /nájdete nižšie/

                  +

 –  potvrdenie o zaplatení dane /dáva zamestnávateľ/

je potrebné priniesť do materskej školy alebo odniesť na príslušný daňový úrad  do 30.4.

VAŠE PENIAZE NÁM VEĽMI POMÔŽU A SPOLOČNE ZLEPŠÍME PROSTREDIE A VYBAVENIE ŠKÔLKY  PRE VAŠE DETI 😊

TLAČIVÁ SÚ AJ U TRIEDNYCH UČITELIEK

ĎAKUJEME 😊😊💕

                                   KOLEKTÍV MŠ  A VAŚE DETI