Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí

Riaditeľka MŠ Moldavská cesta 23 Vám týmto oznamuje, že rozhodnutia sa budú rozdávať

dňa 8.6.2023 – štvrtok, od 13,00 – do 16,00. /zadný vchod, tak ako bol zápis/

Je potrebná osobná účasť obidvoch rodičov – zákonných zástupcov.

V prípade, ak Vám termín nevyhovuje volajte a dohodneme sa.

0907 900 124

Ďakujem.

Kováčová Jana, riaditeľka MŠ