Začiatok školského roka 2023/24

Pokyny:

1. V pondelok 4.9.2023 budú v prevádzke všetky triedy od 6,30.

2. Od utorka 5.9.2023 bude od 6,30 v prevádzke len zberná trieda – 3. trieda, ostatné triedy od 7,00.

3. Pre všetky deti musia rodičia podpísať vyhlásenie o bezinfekčnosti – tlačivo bude pripravené.

4. Deti z 1. triedy budú v rámci adaptácie prvý týždeň v materskej škole len do 12,00.

5. Ráno je potrebné prísť do 7,50 – všetky deti.

6. Rodičia opúšťajú budovu najneskôr o 8,00.

7. Všetky potrebné dokumenty na podpis dostanete od triednych učiteliek – potrebné vrátiť podpísané ešte v daný deň.

8. Rodičovské združenie bude vo štvrtok 7.9.2023 o 15,30 – Vaša účasť je potrebná. Deti je potrebné vybrať z materskej školy pred rodičovským združením, nie je vhodné aby boli v triede s rodičom.

9. Ak príde pre dieťa iná osoba ako rodič, je potrebné vypísať splnomocnenie na preberanie detí – prístupné na stránke v časti tlačivá.

Prajem všetkým bezproblémový a veselý začiatok školského roka.

Riaditeľka školy

Jana Kováčová